Αυτή η ενεργειακή ετικέτα είναι καινούρια (δεν αντικαθιστά κάποια που ήδη υπάρχει).

Σημείωση α)

 • για ψυκτικές μηχανές αυτόματης πώλησης: το άθροισμα των καθαρών όγκων όλων των θαλάμων με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης (l)
 • για όλες τις υπόλοιπες ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης: το άθροισμα των εμβαδών έκθεσης με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης (m2)
 • για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης που δεν περιέχουν θαλάμους με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης: το εικονόγραμμα και οι τιμές (l ή m2) παραλείπονται

Σημείωση β)

 • για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης στις οποίες όλοι οι θάλαμοι σε θερμοκρασία λειτουργίας ψύξης έχουν την ίδια κατηγορία θερμοκρασίας, με εξαίρεση τις ψυκτικές μηχανές αυτόματης πώλησης: θερμοκρασία στο πάνω μέρος: την υψηλότερη θερμοκρασία της θερμότερης δέσμης M του/των θαλάμου/- ων με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης (°C), θερμοκρασία στο κάτω μέρος: τη χαμηλότερη θερμοκρασία της ψυχρότερης δέσμης Μ του/των θαλάμου/- ων με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης (°C), ή η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία όλων των δεσμών Μ του/των θαλάμου/-ων με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης (°C) 
 • για ψυκτικές μηχανές αυτόματης πώλησης: θερμοκρασία στο πάνω μέρος: τη μέγιστη μετρηθείσα θερμοκρασία προϊόντος του/των θαλάμου/-ων με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης (°C), θερμοκρασία στο κάτω μέρος: παραλείπεται
 • για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης που δεν περιλαμβάνουν θαλάμους με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης, το εικονόγραμμα και οι τιμές (°C) παραλείπονται 

Σημείωση γ)

 • για όλες τις ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης, εκτός από τις μηχανές αυτόματης πώλησης: το άθροισμα των εμβαδών έκθεσης με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης (m2) 
 • για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης που δεν περιέχουν θαλάμους με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης: το εικονόγραμμα και οι τιμές (m2) παραλείπονται

Σημείωση δ)

 • για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης στην οποία όλοι οι θάλαμοι σε θερμοκρασία λειτουργίας κατάψυξης έχουν την ίδια κατηγορία θερμοκρασίας, με εξαίρεση τις μηχανές αυτόματης πώλησης: θερμοκρασία στο πάνω μέρος: την υψηλότερη θερμοκρασία της θερμότερης δέσμης M του/των θαλάμου/- ων με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης (°C), θερμοκρασία στο κάτω μέρος: τη χαμηλότερη θερμοκρασία της ψυχρότερης δέσμης Μ του/των θαλάμου/- ων με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης (°C) ή η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία όλων των δεσμών Μ του/των θαλάμου/-ων με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης (°C),
 • για ψυκτικές μηχανές αυτόματης πώλησης: θερμοκρασία στο πάνω μέρος: τη μέγιστη μετρηθείσα θερμοκρασία προϊόντος του/των θαλάμου/-ων με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης (°C), θερμοκρασία στο κάτω μέρος: παραλείπεται,
 • για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης που δεν περιέχουν θαλάμους με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης: το εικονόγραμμα και οι τιμές (°C) παραλείπονται