Εταίροι έργου

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι εταίρος του έργου Label 2020, συντονίζοντας και υλοποιώντας τις δράσεις αυτού σε εθνικό επίπεδο.

Συντονιστής του έργου είναι το Austrian Energy Agency, ενώ συμμετέχουν εταίροι από 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Austria

  The Austrian Energy Agency is the national centre of excellence for energy. New technologies, renewable energy, and energy efficiency are the focal points of our scientific activities. We are an independent think tank that manages knowledge, provides the basis for well-founded decision making, and develops suggestions for the implementation of energy-related measures and projects.

  Read more
 • Bulgaria

  BSERC is an association of energy experts, researching and promoting sustainable energy in Bulgaria. For more than 10 years the Centre has been supporting the national government and society in the energy transition in line with the EU and global trends.

  Read more
 • Croatia

  Energy Institute Hrvoje Pozar is centre of excellence in the field of energy planning, analysis and environmental protection, locally and internationally. We have 25 years of experience in creating better energy and climate future with around 200 projects (studies, elaborations, analyses etc.) delivered per year.

  Read more
 • Czech Republic

  SEVEn has been on the Czech market since 1990, when it was founded as a non-profit consulting company. Its work focuses on the promotion of energy efficiency as a tool to support economic development and environmental protection. SEVEn endeavours to overcome the barriers that hinder the satisfactory use of the economic potential of energy savings in industry, the commercial and public sector, and as well as in the day-to-day life of households.

  Read more
 • Denmark

  For more than 15 years vores bureau has supported governments, public institutions, and non-governmental institutions with advice, instruction and education in ecodesign directives and energy labelling regulations (policy work, communication and market surveillance).

  Read more
 • Denmark

  The Danish Energy Agency is responsible for tasks linked to energy production, supply and consumption, as well as Danish efforts to reduce carbon emissions. The Agency is also responsible for supporting the economical optimisation of utilities that in addition to energy includes water, waste and telecommunication. The Danish Energy Agency was established in 1976, and is an agency under the Ministry of Climate, Energy & Utilities.

  Read more
 • France

  ADEME is active in public policy implementation in areas of environment, energy & sustainable development. ADEME provides expertise and advisory services to companies, local authorities & communities, government bodies and public, to enable them to establish & consolidate their environmental action.

  Read more
 • Germany

  The German non-profit company co2online has campaigned for energy efficiency and climate protection in Germany since 2003. Its purpose is to inform consumers on an individual basis about an energy-efficient lifestyle and to encourage them to take further action.

  Read more
 • Germany

  The German Retail Federation (HDE - Handelsverband Deutschland) is the umbrella organisation of the German retail sector. In Germany, approx. 300,000 retail companies with 450,000 outlets and over three million employees generate a combined turnover of over 535 billion euros annually.

  Read more
 • Germany

  adelphi is a leading independent think tank and public policy consultancy on climate, environment and development. Our mission is to improve global governance through research, dialogue and consultation. We offer demand-driven, tailor-made services for sustainable development, helping governments, international organizations, businesses and nonprofits design strategies for addressing global challenges.

  Read more
 • Greece

  The Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES), is the national energy agency, focusing in the fields of Renewable Energy Sources and Energy Saving. It acts as an advisor to the Greek State, participates in European and national R&D projects, and develops energy information systems, technical and economic studies, market research, training and promotional activities.

  Read more
 • Italy

  Eliante is an independent charity working to promote environmental sustainability and to raise awareness about energy efficiency through innovative approaches. Its approach is to design consumer-centred educational paths aiming at triggering behavioural changes leading to long-lasting energy saving.

  Read more
 • Italy

  Legambiente, founded in 1980, is the most widespread environmental organization in Italy, with its headquarter in Rome, 20 regional branches, 600 local groups and 115.000 members in the whole country. It is acknowledged as “association of environmental interest” by the Italian Ministry of the Environment.

  Read more
 • Latvia

  EKODOMA Ltd. is an engineering consulting company, whose main activities are related to Energy Efficient solutions and Sustainable Energy Sources. Our aim is to achieve economic growth without causing harm to the environment.

  Read more
 • Poland

  The Polish National Energy Conservation Agency (KAPE) operates since 1994, continually broadening its services in the field of energy efficiency and renewable energy sources. We aid companies, municipalities, public institutions, and non-governmental institutions through advice, instruction and education in the field of rational energy use.

  Read more
 • Portugal

  ADENE – The Portuguese Energy Agency is a private non-profit making public utility association with the mission to develop public interest activities in the areas of energy and energy efficiency, including mobility and the efficient use of water. ADENE´s vision is to be the centre of excellence for the energy transition, mobilizer of citizens and institutions, towards a more competitive, sustainable and low-carbon economy.

  Read more
 • Spain

  ECODES is a non-profit organization and independent acting in favour of sustainable development in economic, social and environmental dimensions. We talk and collaborate with all stakeholders in the implementation of actions that promote sustainable development and the social change we need to make it possible. Our work is based on a professional reflection that brings a critical and innovative vision. We want to be an influential organization with impact, able to mobilize an increasing number of actors willing to catalyze change.

  Read more
 • Sweden

  The Swedish Energy Agency (SEA) isleading the transition to a sustainable, fossil free welfare society. The Agency is responsible for the eco design directive and the energy labelling regulations including policy work, market surveillance and communication. The Agency has its own Testlab.

  Read more
 • United Kingdom

  Energy Saving Trust is a leading and trusted organisation helping people save energy every day. Our experts speak with millions of householders every year, deliver first class programmes for governments and provide consultancy to UK businesses and international companies. All that we do is underpinned by our pioneering world-renowned research.

  Read more