Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) για εμπόρους και προμηθευτές

Υπάλληλοι εταιρειών που θα παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) στο πλαίσιο του έργου LABEL 2020 θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα, να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε διαλόγους πώλησης.

Συγκεκριμένα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει απαντήσεις για το…

  • ... τι αλλάζει γενικά με τη νέα ενεργειακή ετικέτα και ειδικά για διαφορετικές ομάδες προϊόντων
  • ... πότε θα αντικατασταθούν οι τρέχουσες ετικέτες με νέες
  • ... τι μπορεί να ρωτήσουν οι πελάτες σχετικά με τη νέα ετικέτα και ποιες είναι οι κατάλληλες απαντήσεις
  • ... ποια είναι τα οφέλη της νέας ετικέτας και πώς αυτά μπορούν να παρουσιαστούν στους πελάτες

 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) σε πλατφόρμες εκπαίδευσης (LMS)

Για την υποστήριξη των λιανεμπόρων στην υιοθέτηση της νέας ενεργειακής ετικέτας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι επίσης διαθέσιμη σε περιβάλλον SCORM 1.2 και SCORM 2004.

Εάν ενδιαφέρεστε για εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε περιβάλλον SCORM, μπορείτε να στείλετε ένα σχετικό αίτημα στο: label2020@cres.gr