Ψηφιακό πιστοποιητικό, Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε ψηφιακό πιστοποιητικό, ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποποίηση ευθύνης, κανόνες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ανακοίνωση σχετικά με διατυπώσεις ουδετέρων ως προς το φύλο.

Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν προορίζεται ως υποκατάστατο των Κανονισμών, και σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ισχύουν οι Κανονισμοί. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν είναι νομικά δεσμευτικές, καθώς η δεσμευτική ερμηνεία μπορεί να γίνει μόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η ιστοσελίδα www.label2020.gr είναι μια πύλη του

Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).