Η νέα ενεργειακή ετικέτα – Σκοπός και οφέλη

Η ενεργειακή ετικέτα που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε τους καταναλωτές στην αναζήτηση και επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων για παραπάνω από μια 25ετία. Επιπλέον, η ενεργειακή ετικέτα συνέβαλε στην ανάπτυξη καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστος των συσκευών.

Το τρέχον σύστημα ενεργειακής σήμανσης συσκευών, όπου γίνεται χρήση της κλίμακας A+++ έως D, δεν είναι πια τόσο αποτελεσματικό. Η κλίμακα περιλαμβάνει πολλές τάξεις «+» και δεν είναι πια τόσο ξεκάθαρη, ενώ η πλειοψηφία των προϊόντων κατατάσσεται ήδη στις 2-3 υψηλότερες τάξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε και βελτιστοποίησε την ενεργειακή ετικέτα σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών. Η νέα ετικέτα, η οποία θα κάνει την εμφάνισή της στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα από την 1η Μαρτίου 2021, θα περιλαμβάνει μόνο τις ενεργειακές τάξεις Α έως G. Τα επίπεδα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης θα επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. 

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας ενεργειακής ετικέτας;

  • Θα χρησιμοποιείται μόνο μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης για όλα τα προϊόντα: A έως G. Οι τάξεις Α+, Α++ και Α+++ θα καταργηθούν.
  • Η ετικέτα θα συνδέεται με μια νέα βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω ενός κωδικού QR. Η βάση δεδομένων θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα σε καταναλωτές, εμπόρους, καθώς και σε αρχές εποπτείας της αγοράς.

Ποιες νέες ενεργειακές ετικέτες θα ισχύσουν το 2021;

Η εισαγωγή των νέων ενεργειακών ετικετών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2021 νέες ενεργειακές ετικέτες για τις 5 παρακάτω ομάδες προϊόντων θα εμφανιστούν σε φυσικά και διαδικτυακά καταστήματα:

  • Οικιακά ψυγεία και καταψύκτες 
  • Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων
  • Πλυντήρια πιάτων
  • Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης
  • Λαμπτήρες

Για την ομάδα προϊόντων «ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης» (γνωστές και ως «επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες») θα τεθεί σε ισχύ μια νέα ενεργειακή ετικέτα, η οποία όμως θα αφορά μόνο τους εμπόρους και όχι τους οικιακούς καταναλωτές.

Για τις άλλες ομάδες προϊόντων, όπως κλιματιστικά, στεγνωτήρια, ηλεκτρικές σκούπες, συστήματα θέρμανσης νερού, κτλ., οι νέες ενεργειακές ετικέτες θα εφαρμοσθούν μόλις τεθούν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εισαγωγή των ετικετών για αυτές τις ομάδες προϊόντων αναμένεται από το 2022 και μετά. 

Εικόνες της νέας ενεργειακής ετικέτας