Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης

Πότε οι κατασκευαστές/προμηθευτές θα προμηθεύσουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα και πότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα;

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πριν και μετά την 1η Νοεμβρίου 2020 και θα εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά μετά από αυτή την ημερομηνία

Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης μεταβατικής περιόδου μεταξύ 01.11.2020 και 28.02.2021:

 • Οι προμηθευτές πρέπει να επανεγγράψουν στη βάση δεδομένων EPREL ένα προϊόν που φέρει τη νέα ενεργειακή ετικέτα με βάση τον αναθεωρημένο κανονισμό.
 • Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν την τρέχουσα και τη νέα ετικέτα, καθώς και το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος για τις νέες μονάδες προϊόντων.
 • Οι προμηθευτές, κατόπιν αιτήματος εμπόρων, πρέπει να παρέχουν τις νέες ετικέτες για μονάδες προϊόντων που βρίσκονται στην αποθήκη των εμπόρων (stock).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 14 εργάσιμων ημερών μεταξύ 01.03.2021 και 18.03.2021:

 • Οι τρέχουσες ετικέτες προϊόντων που εκτίθενται στα καταστήματα πρέπει να αντικατασταθούν από τις νέες ενεργειακές ετικέτες.
 • Ειδικές απαιτήσεις για την έκθεση προϊόντων τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης: ο προμηθευτής πρέπει είτε να τυπώσει την ετικέτα πάνω στη συσκευασία του προϊόντος είτε να κολλήσει τη νέα έγχρωμη ετικέτα πάνω στη συσκευασία. Εάν ένα μοντέλο προϊόντος στο σημείο πώλησης εκτίθεται με τη συσκευασία του (και δεν εκτίθεται εκτός συσκευασίας) ο έμπορος πρέπει να διασφαλίσει ότι η ετικέτα είναι ορατή από τον καταναλωτή.
 • Ειδικές απαιτήσεις στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου: ένα βέλος με την τάξη ενεργειακής απόδοσης και το εύρος των τάξεων ενεργειακής απόδοσης πρέπει να τοποθετείται δίπλα στο μοντέλο προϊόντος μαζί με όλες τις πληροφορίες προϊόντος που διατίθενται στο διαδίκτυο. Το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος πρέπει να διατίθεται στο καταναλωτή εντύπως ή μέσω της ιστοσελίδας του προμηθευτή.

Νέα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από την 1η Νοεμβρίου 2020 και μετά, που όμως θα τεθούν προς πώληση σε τελικούς χρήστες μόνο μετά την 1η Μαρτίου 2021

Από 01.11.2020 και μετά:

 • Οι προμηθευτές πρέπει να καταχωρήσουν το προϊόν στη βάση δεδομένων EPREL μόνο βάσει του αναθεωρημένου κανονισμού και πρέπει να παρέχουν τη νέα ετικέτα και το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος στους εμπόρους.

Από 01.03.2021:

 • Νέα προϊόντα με τη νέα ετικέτα θα εκτίθενται σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.
 • Στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται και παραπάνω.
 • Στην περίπτωση έκθεσης προϊόντων τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται και παραπάνω.

Προϊόντα που έχουν πουληθεί στην αγορά ήδη πριν από την 1η Νοεμβρίου 2020 αλλά πλέον δε διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή όταν ο προμηθευτής έχει σταματήσει τις δραστηριότητές του (ή οι νέες ετικέτες περιλαμβάνουν νέες μεθόδους δοκιμών)

01.03.2021 έως 30.11.2021:

 • Προϊόντα μπορούν να πωλούνται ακόμη με την τρέχουσα ετικέτα για την εννιάμηνη μεταβατική περίοδο.
 • Καμία νέα πληροφορία δε θα παραχθεί από τους προμηθευτές.

Από 01.12.2021:

 • Προϊόντα με την τρέχουσα ετικέτα δε θα πωλούνται πια.

Επισκόπηση της διαδικασίας για οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης

Επιπλέον απαιτήσεις
1. Στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου:
Ένα βέλος με την τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος και το εύρος των τάξεων ενεργειακής απόδοσης πρέπει να τοποθετείται δίπλα στο μοντέλο προϊόντος μαζί με όλες τις πληροφορίες προϊόντος που διατίθενται στο διαδίκτυο. Το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν πρέπει να διατίθεται στο καταναλωτή εντύπως ή ηλεκτρονικά. Οι ακριβείς απαιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή της ενεργειακής σήμανσης για πωλήσεις εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου είναι εκτενείς και θα πρέπει να προκύπτουν από τους κανονισμούς (βλ. επίσης τις βιβλιογραφικές αναφορές παρακάτω).
2. Ειδικές απαιτήσεις για την έκθεση προϊόντων τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης:
- ο προμηθευτής μπορεί είτε να εκτυπώσει την έγχρωμη ετικέτα στη συσκευασία είτε να τοποθετήσει ένα αυτοκόλλητο με την ετικέτα στη συσκευασία
- εάν ένα μοντέλο προϊόντος στο σημείο πώλησης δεν εκτίθεται με τη συσκευασία (δλδ. δε βγαίνει εκτός συσκευασίας) ο έμπορος πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ετικέτα είναι ορατή από τον καταναλωτή (δλδ. η πλευρά της συσκευασίας με την ετικέτα πρέπει να είναι ορατή).

Δείτε την εικόνα σε μεγαλύτερο μέγεθος (JPG, 199 kB)