Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης δικτυακού τόπου

Το ΚΑΠΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του ιστότοπου www.label2020.gr να είναι ενημερωμένο. Η πληροφορία που περιέχεται στην ιστοσελίδα αποσκοπεί στη γενικότερη ενημέρωση των επισκεπτών της. Αλλαγές και προσθήκες μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή χωρίς κάποια υποχρέωση του ΚΑΠΕ για ιδιαίτερη ενημέρωση ή επισήμανση.

Το λογότυπο, το περιεχόμενο, τα στοιχεία και ο κώδικας των Ιστοσελίδων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΚΑΠΕ και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και χρήση τους από τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

Τα έγγραφα, κείμενα κλπ που παρέχονται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, έχουν ενημερωτικό σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη σχετική νομοθεσία και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Το ΚΑΠΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή για την επικαιροποίηση περιεχομένου, που βρίσκεται σε ιστοσελίδες τρίτων φορέων, σύνδεσμοι προς τις οποίες παρέχονται μέσα από τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο.

Η πλοήγηση και χρήση της Ιστοθέσης μας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη της.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

To Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) δίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ & & Ν. 4624/2019), μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η δυνατότητα ταυτοποίησης συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο www.label2020.gr που διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ. Το ΚΑΠΕ μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι:

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Τ.Κ. 19009 Πικέρμι Αττικής

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοίκηση του ΚΑΠΕ: cres@cres.gr

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Ιστότοπος www.label2020.gr

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπo δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες. Η μοναδική περίπτωση όπου ζητούνται προσωπικά σας στοιχεία είναι όταν εσείς οι ίδιοι επιθυμείτε να εγγραφείτε και να επικοινωνήσετε με το ΚΑΠΕ συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που διαθέτει στον ιστότοπό του. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούνται τα παρακάτω στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική του ιστότοπου για τη χρήση cookies παρακάτω ή τους Όρους Χρήσης.

Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της αντίστοιχης σελίδας μέσω αποστολής μηνύματος. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της αντίστοιχης σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας με το ΚΑΠΕ και μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί διαγράφονται.

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΚΑΠΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και συγκεκριμένα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας. Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του κόμβου. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το ΚΑΠΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ΚΑΠΕ από την φόρμα εγγραφής που διαθέτει στον ιστότοπό www.label2020.gr, χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα cookies, κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο του ΚΑΠΕ, χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ζητείται προηγουμένως από εσάς η συγκατάθεσή σας.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, το ΚΑΠΕ ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Διαβίβαση/Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Το ΚΑΠΕ ενδέχεται να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατιθέμενων υπηρεσιών και δεσμεύονται έναντι του ΚΑΠΕ ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και μεταγενέστερα να ενημερώνεστε για την τυχόν επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, τον σκοπό αυτής καθώς και την κοινοποίηση/διαβίβαση σε τρίτους και την ταυτότητα αυτών (δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης). Επίσης έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί το ΚΑΠΕ. Έχετε επίσης το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης.

Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διοίκηση του ΚΑΠΕ: cres@cres.gr

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου www.label2020.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Επιπλέον, το ΚΑΠΕ διαθέτει επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά του.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε αυτό απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εκάστοτε ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα προς τη δική σας ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου www.label2020.gr, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητα με την παρούσα πολιτική από την πλευρά του ΚΑΠΕ, μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στη Διοίκηση του ΚΑΠΕ: cres@cres.gr