Πληροφορίες σχετικά με το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Το έργο Label 2020 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας 2020» ("HORIZON 2020"). Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, με προϋπολογισμό σχεδόν 80 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμο για 7 χρόνια (2014-2020), πλέον των ιδιωτικών επενδύσεων που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα. Υπόσχεται επιπλέον εξελίξεις, ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές εξελίσσοντας ιδέες από το στάδιο της έρευνας στη χρήση τους από την αγορά. Ο «Ορίζοντας 2020», για την περίοδο 2014-2020, θα επενδύσει €5.931 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενεργειακά έργα, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία και βελτίωση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία έξυπνων ενεργειακών δικτύων, την εκμετάλλευση της παλιρροιακής ενέργειας και την αποθήκευση ενέργειας.

Η δράση «Ενεργειακή Πρόκληση» σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τη μετάβαση προς ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα. Για να επιτευχθεί μια μετάβαση προς ένα ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, πρέπει να ξεπεράσουμε μια σειρά απόπροκλήσεις, όπως οι εξαντλούμενοι πόροι, οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες και η κλιματική αλλαγή. Η δράση «Ενεργειακή Πρόκληση»διαρθρώνεται γύρω από επτά ειδικούς στόχους και ερευνητικούς τομείς:

  • Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος του άνθρακα
  • Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους και χαμηλών επιπέδων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
  • Τα εναλλακτικά καύσιμα 
  • Ένα έξυπνο και ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
  • Νέα γνώση και τεχνολογίες
  • Σταθερές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και συμμετοχή του κοινού
  • Διείσδυση στην αγορά της καινοτομίας στην ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.

Την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας φέρουν μόνο οι συγγραφείς. Η ιστοσελίδα δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο η EASME όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ.

Το έργο Label 2020 χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του υπ’ αρ. 847062 συμφωνητικού.