Γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές ενεργειακές ετικέτες μέσα στη συσκευασία του προϊόντος;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη αποφάσισαν να αναθεωρήσουν τις απαιτήσεις για τα προϊόντα που φέρουν ενεργειακή σήμανση και να επαναπροσδιορίσουν τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε μελλοντικά να υπάρχει μόνο μία κοινή κλίμακα από το A έως το G για όλες τις ομάδες προϊόντων.

Η νέα ενεργειακή ετικέτα, με ενσωματωμένη την αναθεωρημένη κλίμακα A-G, θα εισαχθεί σταδιακά για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων. Από την 1η Μαρτίου 2021 υιοθετείται η νέα ενεργειακή ετικέτα για ψυγεία, καταψύκτες, συσκευές αποθήκευσης κρασιού, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια-στεγνωτήρια, καθώς και τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης. Για τις υπόλοιπες ομάδες προϊόντων η νέα ενεργειακή ετικέτα θα υιοθετηθεί κατόπιν αναθεώρησης των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από το Νοέμβριο του 2020 έως το Μάρτιο του 2021, στη συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να υπάρχουν δύο ενεργειακές ετικέτες. Η μία (τρέχουσα) που παρουσιάζει την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος με βάση την ενεργειακή κλίμακα A+++ έως D, και η άλλη (νέα) που παρουσιάζει την ενεργειακή απόδοση του ίδιου προϊόντος με βάση την αναθεωρημένη κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης A έως G.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες απαιτήσεις για τη νέα ενεργειακή ετικέτα, ορισμένες μέθοδοι δοκιμής προϊόντων και υπολογισμού των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους έχουν αλλάξει. Αυτό έχει ως πιθανό αποτέλεσμα οι τιμές στη νέα ενεργειακή ετικέτα να αποκλίνουν κάπως από τις τιμές στην τρέχουσα ετικέτα για το ίδιο προϊόν. Ωστόσο, παρόμοιες αλλαγές αναμένεται να προκύπτουν από την τρέχουσα στη νέα ετικέτα για όλα τα προϊόντα αυτής της ομάδας.

Μετά την 1η Μαρτίου 2021, οι έμποροι λιανικής έχουν χρονικό περιθώριο 14 εργάσιμες ημέρες να αντικαταστήσουν την τρέχουσα με τη νέα ενεργειακή ετικέτα όλων των προϊόντων σε φυσικά καταστήματα και διαδικτυακά καταστήματα, καθώς και σε διαφημιστικά υλικά προώθησης. Ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διπλή σήμανση προϊόντων θα συνεχιστεί για ένα χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2021 και μετά.

Στο πλαίσιο του έργου Label2020 ενημερώθηκαν οι έμποροι λιανικής σχετικά με τη διπλή σήμανση και σχεδιάστηκε το παρακάτω μίνι φυλλάδιο για τους καταναλωτές, το οποίο περιγράφει εν συντομία τα όσα αναφέρθηκαν: