Αρχεία προς λήψη
για λοιπούς φορείς

Αρχεια προς ληψη

  • Η νέα ενεργειακή ετικέτα - Οδηγίες για δημόσιους φορείς και επαγγελματίες αγοραστές

    Οι οδηγίες που συντάχθηκαν από κοινού στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων BELT και LABEL2020 παρέχουν πληροφορίες για την υποστήριξη της σωστής χρήσης των νέων ενεργειακών ετικετών από τη δημόσια διοίκηση και επαγγελματίες αγοραστές.

    Για πληροφορίες σχετικά με λεπτομερείς νομικές απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. επίσης την ενότητα "Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης").

    PDF Download (PDF, 1.93 MB)