Πληροφορίες για
το έργο Label 2020

 • Σχετικά με τo έργο

  Το έργο LABEL 2020 αποτελεί μια πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της νέας ενεργειακής ετικέτας.

  διαβάστε περισσότερα
 • Εταίροι του έργου

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι εταίρος του έργου Label 2020, συντονίζοντας και υλοποιώντας τις δράσεις αυτού σε εθνικό επίπεδο. Υπολοιποι εταίροι του έργου είναι φορείς από 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  διαβάστε περισσότερα
 • Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

  Το έργο Label 2020 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας 2020» ("HORIZON 2020").

  διαβάστε περισσότερα