Τι σημαίνει ότι ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος από την παλιά στη νέα ενεργειακή ετικέτα;

Την 30η/11/2021 ολοκληρώνεται η εννιάμηνη μεταβατική περίοδος από την παλιά στη νέα ετικέτα για τις ομάδες προϊόντων που φέρουν νέα ενεργειακή σήμανση από την 1η/3/2021, δηλαδή ψυκτικές συσκευές, πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, συσκευές συντήρησης κρασιών.

Από την 1η/12/2021 επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά μόνο συσκευές που θα φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα, δεδομένου ότι η παλιά ετικέτα θα έχει πια καταργηθεί.

Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ενεργειακής σήμανσης αναμένεται να οδηγήσουν σε επιβολή κυρώσεων από την αρμόδια Αρχή Επιτήρησης της Αγοράς.