Λαμπτήρες

Πότε οι κατασκευαστές/προμηθευτές θα προμηθεύσουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα και πότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα;

Νέοι λαμπτήρες που διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021

Από 01.05.2021 όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά

  • Οι προμηθευτές πρέπει να εγγράψουν το προϊόν στη βάση δεδομένων EPREL βάσει του νέου κανονισμού για τους λαμπτήρες και πρέπει να διασφαλίσουν την εκτύπωση της νέας ετικέτας στη συσκευασία.
  • Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν το σχετικό ηλεκτρονικό δελτίο πληροφοριών του προϊόντος στους εμπόρους. Οι έμποροι μπορούν να ζητούν επίσης το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος σε έντυπη μορφή.

Από 01.09.2021

  • Οι έμποροι πρέπει να διαθέτουν τα νέα προϊόντα με τη νέα ετικέτα εκτυπωμένη στη συσκευασία σε φυσικά καταστήματα και σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Λαμπτήρες που διατίθενται ήδη στην αγορά πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021

Από 01.05.2021

  • Οι προμηθευτές πρέπει να επανεγγράψουν το προϊόν στη βάση δεδομένων EPREL βάσει του νέου κανονισμού για τους λαμπτήρες συμπεριλαμβάνοντας τη νέα ετικέτα και το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν.

Δεκαοκτάμηνη μεταβατική περίοδος από 01.09.2021 έως 28.02.2023

  • Τα προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μπορούν να πωλούνται με την τρέχουσα ετικέτα.
  • Οι προμηθευτές, κατόπιν αιτήματος των εμπόρων, πρέπει να προμηθεύουν αυτοκόλλητα με τη νέα ετικέτα και το σχετικό δελτίο πληροφοριών για τα προϊόντα στην αποθήκη των εμπόρων (stock).

Από 01.03.2023

  • Οι τρέχουσες ετικέτες που εμφανίζονται στη συσκευασία ή προσαρτώνται σε ένα προϊόν πρέπει να καλύπτονται με ένα αυτοκόλλητο ίδιου μεγέθους με τη νέα ετικέτα.
  • Νέο δελτίο πληροφοριών για τα προϊόντα πρέπει να διατίθεται.