Ποιες νέες ενεργειακές ετικέτες θα χρησιμοποιηθούν το 2021;

Η εισαγωγή των νέων ενεργειακών ετικετών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To 2021 οι νέες ετικέτες θα κάνουν την εμφάνισή της στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα για τις παρακάτω πέντε ομάδες προϊόντων:

    • Οικιακά ψυγεία και καταψύκτες
    • Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων
    • Πλυντήρια πιάτων
    • Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης
    • Λαμπτήρες

Για τις άλλες ομάδες προϊόντων που φέρουν ενεργειακή σήμανση, όπως κλιματιστικά, στεγνωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, συστήματα θέρμανσης χώρου και νερού κτλ., οι νέες ενεργειακές ετικέτες θα υιοθετηθούν αφότου τεθούν σε ισχύ οι νέοι ή οι αναθεωρημένοι σχετικοί κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε τις νέες ενεργειακές ετικέτες

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις νέες ενεργειακές ετικέτες, με επεξηγήσεις των πληροφοριών που περιέχει η κάθε μία.

Ξεφυλλίστε για να δείτε όλες τις νέες ετικέτες: