Συχνές ερωτήσεις

Γιατί άλλαξε η ενεργειακή ετικέτα;

Η ενεργειακή ετικέτα που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες αγοραστές στην αναζήτηση και επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων για παραπάνω από μια 25ετία. Η αλλαγή στην ετικέτα κρίθηκε σκόπιμη καθώς η πλειοψηφία των προϊόντων κατατάσσονταv στις 2-3 υψηλότερες τάξεις ενεργειακής απόδοσης, ενώ οι τάξεις με τα πολλά «+» δεν ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρες στους καταναλωτές. Με γνώμονα τους καταναλωτές και με στόχο να δημιουργηθούν τα κατάλληλα κίνητρα για τους κατασκευαστές προκειμένου να παράξουν καινοτόμα και περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα η ενεργειακή ετικέτα επικαιροποιήθηκε.

Τι άλλαξε στη νέα ετικέτα;

Με τη νέα ετικέτα καταργούνται οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης Α+, Α++ και Α+++, ενώ χρησιμοποιείται πλέον η κλίμακα από Α έως G, η οποία έχει επαναπροσδιοριστεί σύμφωνα με τους νεότερους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενεργειακή κατανάλωση εμφανίζεται με πιο ευδιάκριτο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας, υπολογισμένη με βάση τη χρήση μιας συσκευής από ένα μέσο νοικοκυριό. Επικαιροποιημένα ή και νέα εικονογράμματα εμφανίζονται στο κατώτερο τμήμα της ετικέτας που παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Τέλος, η ετικέτα περιλαμβάνει τον κωδικό QR στην πάνω δεξιά γωνία, σαρώνοντας τον οποίο με τη βοήθεια ενός «έξυπνου» τηλεφώνου ο καταναλωτής μπορεί να συνδεθεί με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, και να βρει επιπλέον διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν.  

Πότε θα εμφανιστεί η νέα ενεργειακή ετικέτα στα καταστήματα;

Από την 1η Μαρτίου 2021 η νέα ενεργειακή ετικέτα κάνει την εμφάνισή της στα εμπορικά καταστήματα, αλλά και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τα καταστήματα καλούνται να αντικαταστήσουν τις τρέχουσες ετικέτες με νέες εντός 14 εργάσιμων ημερών, ξεκινώντας από την 1η Μαρτίου 2021.

Γιατί μέσα στη συσκευασία του προϊόντος που αγόρασα υπάρχουν δύο ενεργειακές ετικέτες (διπλή σήμανση);

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από το Νοέμβριο του 2020 έως το Μάρτιο του 2021, στη συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να υπάρχουν δύο ενεργειακές ετικέτες. Η μία (τρέχουσα) που παρουσιάζει την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος με βάση την ενεργειακή κλίμακα A+++ έως D, και η άλλη (νέα) που παρουσιάζει την ενεργειακή απόδοση του ίδιου προϊόντος με βάση την αναθεωρημένη κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης A έως G. Αυτό προσφέρει στον έμπορο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη ετικέτα ανάλογα με το πότε θα εκθέσει το προϊόν στο κατάστημά του. Μετά την 1η Μαρτίου 2021, οι έμποροι λιανικής έχουν χρονικό περιθώριο 14 εργάσιμων ημερών να αντικαταστήσουν την τρέχουσα με τη νέα ενεργειακή ετικέτα όλων των προϊόντων σε φυσικά καταστήματα και διαδικτυακά καταστήματα, καθώς και σε διαφημιστικά υλικά προώθησης. Ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διπλή σήμανση προϊόντων θα συνεχιστεί για ένα χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2021 και μετά.

Το προϊόν ενεργκειακής τάξης Α+++ που έχω αγοράσει σε ποια τάξη θα κατατάσσεται σύμφωνα με τη νέα ετικέτα;

Ένα προϊόν που με την τρέχουσα ετικέτα ανήκει στην τάξη A+++ με τη νέα ετικέτα αναμένεται να ανήκει σε χαμηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης. Αυτό δε σημαίνει ότι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος αυτού έχουν αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής του απόδοσης και η κατάταξή του στην επαναπροσδιορισμένη κλίμακα από A έως G.

Γιατί η νέα ετικέτα δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις ομάδες προϊόντων;

Η επικαιροποίηση της ενεργειακής ετικέτας πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση για ομάδες προϊόντων των οποίων η ετικέτα δε μπορούσε να καλύψει πια τα δεδομένα της αγοράς (ψυκτικές συσκευές, πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, συσκευές συντήρησης κρασιών, λαμπτήρες). Επιπλέον ομάδες προϊόντων αναμένεται να υιοθετήσουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα στο μέλλον.

Γιατί κάποια προϊόντα στα καταστήματα φέρουν τη νέα ετικέτα ενώ άλλα την τρέχουσα;

Για ορισμένες ομάδες προϊόντων, π.χ. κλιματιστικά, η ενεργειακή ετικέτα δεν αλλάζει, οπότε αυτά εξακολουθούν να φέρουν την τρέχουσα ετικέτα. Για ομάδες προϊόντων που η ενεργειακή ετικέτα έχει επικαιροποιηθεί, αυτά θα πρέπει να εμφανίζονται στα καταστήματα με τη νέα ετικέτα. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή προϊόντα που δεν διατίθενται στην αγορά μετά από την 1η Νοεμβρίου 2020 και όταν η έκδοση νέας ετικέτας προϋποθέτει εκ νέου δοκιμή του προϊόντος με νέες μεθόδους ή όταν ο προμηθευτής έχει σταματήσει τις δραστηριότητές του. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα προϊόντα μπορούν να εμφανίζονται στα καταστήματα με την τρέχουσα ετικέτα το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2021 και μετά θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά.

Αναμένεται στο μέλλον να αλλάξει πάλι η ενεργειακή ετικέτα;

Με την εφαρμογή της νέας ετικέτας αναμένεται να υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που να κατατάσσονται στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης. Αυτό αφήνει το περιθώριο για περισσότερη καινοτομία στην κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, τα οποία θα μπορούν να κατατάσσονται σε βάθος χρόνου στην κλίμακα της νέας ενεργειακής ετικέτας. Όταν η τεχνολογική εξέλιξη θα έχει ως αποτελέσματα τα περισσότερα προϊόντα της αγοράς να κατατάσσονται στις υψηλότερες τάξεις ενεργειακής απόδοσης η ενεργειακή ετικέτα θα επικαιροποιηθεί και πάλι.