Νέα ενεργειακή ετικέτα για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων

Η ενεργειακή ετικέτα, που θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 20 χρόνια, έχει αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Η ετικέτα συνέβαλε στην παραγωγή καινοτόμων συσκευών, αλλά και στην αυξημένη ζήτηση προϊόντων που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Ωστόσο, η τρέχουσα ετικέτα έχει χάσει την αρχική της ισχύ, καθώς η κατάταξη συσκευών στις τάξεις Α+++ έως D είναι λιγότερο κατανοητή. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επαναφέρει την κλίμακα Α έως G με επαναπροσδιορισμένα όρια, για τις κατηγορίες προϊόντων που έχει πραγματοποιηθεί σημαντική τεχνολογική πρόοδος.

Στόχος του έργου Label 2020 είναι η ομαλή μετάβαση της αγοράς από τις τρέχουσες στις νέες ενεργειακές ετικέτες. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023. Συντονιστής είναι το Austrian Energy Agency, ενώ συμμετέχουν εταίροι από 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ηγη

Οι δράσεις του έργου Label 2020 έχουν σκοπό να στηρίξουν:

  • καταναλωτές και επαγγελματίες αγοραστές, ενημερώνοντάς τους κατάλληλα μέσα από εθνικές καμπάνιες και διαθέτοντάς τους ενημερωτικά εργαλεία και υπηρεσίες.
  • εμπόρους λιανικής, υποστηρίζοντάς τους στην ορθή τοποθέτηση της νέας ετικέτας στα σημεία πώλησης (συμβατικά και διαδικτυακά), καθώς και διαθέτοντάς τους κατάλληλα ενημερωτικά εργαλεία και υπηρεσίες εκπαίδευσης.
  • κατασκευαστές, υποστηρίζοντάς τους στην παροχή πληροφοριών ορθής ενεργειακής σήμανσης και αξιόπιστων πληροφοριών για τα προϊόντα τους.
  • υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη χρήση και προώθηση της νέας ενεργειακής ετικέτας μέσω εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

 

Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργεις (ΚΑΠΕ) προκειμένου να συμμετάσχετε στις ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις του έργου ώστε να επωφεληθείτε από αυτές!

Το έργο Label 2020 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020», στο πλαίσιο του υπ’ αρ. 847062 συμφωνητικού. Την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου του κειμένου αυτού φέρουν μόνο οι συγγραφείς. Το κείμενο δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο η EASME όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ.