Ποια είναι τα νέα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ενεργειακής ετικέτας;

 • Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης

  Υπάρχει μία κοινή κλίμακα ενεργειακής απόδοσης για όλες τις ομάδες προϊόντων από A έως G. Οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης Α+, Α++ και Α+++ δε θα χρησιμοποιούνται πια, ενώ τα χρώματα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης παραμένουν ίδια.

 • Κωδικός QR

  Η νέα ενεργειακή ετικέτα είναι συνδεδεμένη με μία Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων μέσω ενός κωδικού QR (βλ. πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας). Η βάση δεδομένων προσφέρει πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα που φέρουν ενεργειακή σήμανση. Σαρώνοντας τον κωδικό QR με ένα «έξυπνο» κινητό ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

 • Εικονογράμματα

  Τα περισσότερα εικονογράμματα που δείχνουν επιπλέον χαρακτηριστικά του προϊόντος παραμένουν ίδια και στη νέα ενεργειακή ετικέτα. Όμως, ορισμένα από αυτά προσαρμόστηκαν στις νέες απαιτήσεις, ενώ άλλα είναι καινούρια (π.χ. η τάξη απόδοσης του περιστροφικού στυψίματος για πλυντήρια ρούχων, η τάξη ενεργειακής απόδοσης όταν χρησιμοποιείται η ΡμετρούμενηΗDR για τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης).

 • Ενεργειακή κατανάλωση

  Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων παρουσιάζεται με πιο εμφανή τρόπο στο μεσαίο τμήμα της νέας ενεργειακής ετικέτας. Η κατανάλωση παρουσιάζεται είτε σε kWh το χρόνο είτε σε kWh ανά 1000 ώρες είτε σε kWh ανά 100 κύκλους λειτουργίας, ανάλογα με την ομάδα προϊόντος.

Τάξεις ενεργειακής απόδοσης

 • Τη στιγμή εισαγωγής των νέων ενεργειακών ετικετών μετά την 1η Μαρτίου 2021 δεν θα διατίθενται στην αγορά προϊόντα ενεργειακής τάξης Α. Οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης καθορίστηκαν με τρόπο τέτοιο που να αφήνει περιθώρια για περαιτέρω καινοτομία στην κατασκευή περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.
 • Επομένως, η νέα υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης, στην οποία θα κατατάσσονται τα προϊόντα που θα κυκλοφορούν στη φάση εκείνη, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η Β ή η C, ανάλογα με την ομάδα προϊόντων και τις τεχνικές βελτιώσεις που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι την εισαγωγή της νέας ενεργειακής ετικέτας.
 • Μελλοντικά δε θα προστεθούν επιπλέον τάξεις ενεργειακής απόδοσης στην κλίμακα Α έως G. Για να αποφευχθούν περαιτέρω αλλαγές στην κλίμακα, τα όρια των τάξεων Α έως G θα αναθεωρούνται τακτικά ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς.
 • Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 θα εφαρμοστούν ορισμένες εξαιρέσεις για οικιακές συσκευές και τηλεοράσεις που αναμένεται να καταργηθούν σταδιακά. Αυτά τα μοντέλα προϊόντων θα μπορούν να πωληθούν με την τρέχουσα ετικέτα για διάστημα 9 μηνών.
 • Για τα προϊόντα που θα φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα το 2022 ή αργότερα (π.χ. για κλιματιστικά, στεγνωτήρια ρούχων, κλπ.), οι τρέχουσες ετικέτες με τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης Α+ εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και να παρουσιάζονται στα καταστήματα. 


Υψηλότερες διαθέσιμες τάξεις ενεργειακής απόδοσης μετά την υιοθέτηση της νέας ενεργειακής ετικέτας σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη το 2020

Υψηλότερη διαθέσιμη τάξη ενεργειακής απόδοσηςΤρέχουσα ετικέταΝέα ετικέτα
Οικιακά ψυγεία και καταψύκτεςA+++B/C
Συσκευές συντήρησης κρασιώνA+++B/C
Πλυντήρια ρούχων, 4 kg και πάνω A+++B/C
Πλυντήρια πιάτων A+++B/C
Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισηςA+++B/C
Λαμπτήρες A++C/D