Αρχεία προς λήψη
για εμπόρους

Αρχεία προς λήψη

  • Η νέα ενεργειακή ετικέτα - Οδηγίες για εμπόρους

    Οι οδηγίες που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του έργου LABEL2020 παρέχουν υποστηρικτικές πληροφορίες για την εφαρμογή των νέων ενεργειακών ετικετών σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

    Για πληροφορίες σχετικά με λεπτομερείς νομικές απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. επίσης την ενότητα "Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης").