Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης):

  • Ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους πλύσης στο πρόγραμμα Eco
  • Κατανάλωση νερού ανά κύκλους πλύσης στο πρόγραμμα Eco
  • Διάρκεια προγράμματος Eco
  • Εκπομπές θορύβου και τάξη εκπομπών θορύβου