Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης):

  • Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους πλύσης
  • Ονομαστική χωρητικότητα για το πρόγραμμα “Eco 40-60”
  • Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης
  • Στάθμη θορύβου μόνο για τη φάση στυψίματος και όχι για τη φάση πλυσίματος και πρόσθετη ένδειξη της τάξης εκπομπών θορύβου
  • Διάρκεια προγράμματος “Eco 40-60”