Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης):

  • Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους πλύσης
  • Ονομαστική χωρητικότητα για τον κύκλο «πλύσιμο & στέγνωμα» και για τον κύκλο «πλύσιμο»
  • Σταθμισμένη κατανάλωση νερού για τον κύκλο «πλύσιμο & στέγνωμα» και για τον κύκλο «πλύσιμο»
  • Στάθμη θορύβου για τη λειτουργία στυψίματος και ένδειξη της τάξης εκπομπών θορύβου
  • Διάρκεια του κύκλου για τον κύκλο «πλύσιμο & στέγνωμα» και για τον κύκλο «πλύσιμο».