Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης):

  • Διαφορετικό εικονόγραμμα για τον όγκο του θαλάμου ψύξης και κατάψυξης
  • Διαφορετικό εικονόγραμμα για τις εκπομπές θορύβου και πρόσθετη ένδειξη της τάξης εκπομπών θορύβου