Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης):

  • Νέο εικονόγραμμα για το πλήθος των συνήθων φιαλών κρασιού που μπορούν να αποθηκεύονται
  • Διαφορετικό εικονόγραμμα για τις εκπομπές θορύβου και πρόσθετη ένδειξη της τάξης εκπομπών θορύβου